Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Ηλίου / Το σύμπαν
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6879-55-5
Τάλως Φ., Αγία Παρασκευή, 8/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
640 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η εγκυκλοπαίδεια διατίθεται με ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.talosf.gr
Σχετιζόμενα προϊόντα