Εκπαιδευτικές εφαρμογές τέχνης και πολιτισμικής κληρονομιάς
Αξιολόγηση εργασιών ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5059-18-7
Διάδραση, Αθήνα, 1/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 464 σελ.
Περιγραφή

To βιβλίο παρουσιάζει τη συμβολή της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη διδασκαλία του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας σε σχέση με την προώθηση της Πολιτισμικής κληρονομιάς όπως επίσης, το ρόλο του συνδυασμού της Καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με τη δημιουργική σκέψη. Περιλαμβάνει επίσης μεθοδολογία αξιολόγησης εκπαιδευτικών εγχειριδίων που αποτελούν εργασίες φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο του μαθήματος CΚαλλιτεχνική Εκπαίδευση και Δημιουργίες Εικαστικών μορφώνE με χρήση ποσοτικών μεθόδων. Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει εργαλείο μεθοδολογικής προσέγγισης με άξονες και κριτήρια ικανά για την εκπόνηση ανάλογων εργασιών στο μέλλον και να θέσει τις βάσεις για τη συστηματική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων που αφορούν τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Add: 2021-11-26 13:35:51 - Upd: 2021-11-30 16:57:23