Όρος Φουκάς
Σεληνούντιο, Απέσσας, Οφέλτιο, Φωκάς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9407-48-9
Καταγράμμα, Κόρινθος, 2019
Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 120 σελ.