Σύμβαση ομολογιακού δανείου και ρήτρες ανάληψης παρεπόμενων υποχρεώσεων (conevants)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-548-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
248 σελ.

Add: 2021-11-23 14:32:58 - Upd: 2024-02-22 12:27:47