Ε' Πανελλήνιο Ιστορικό συνέδριο
Που έγινε για τον εορτασμό των 2300 χρόνων της Θεσσαλονίκης
Εξαντλημένο
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
250 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, από το 1979 και κάθε χρόνο οργανώνει Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο και Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, προσκαλεί δε έγκριτους επιστήμονες, Έλληνες και ξένους, να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία εκδίδει από το 1983 ανελλιπώς τα Πρακτικά του εκάστοτε Συνεδρίου.

Ειδικότερα το Ε` πανελλήνιο συνέδριο, 1984, περιλάμβανε τις εισηγήσεις:


1. Αναστασίου, Ιωάννης Ε.
Οι κοινότητες και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως γαι το ζήτημα της προίκας

2. Γούναρης, Βασίλης Κ.
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ" : Απόπειρες αναδιοργάνωσης της ελληνικής αλυτρωτικής δράσης κατά το 1908

3. Νεράντζη - Βαρμάζη, Βασιλική
Ένας γαιοκρήμονας από τη Χαλκιδική στα τέλη του 14ου αιώνα

4. Σκούρτης, Ιωάννης Α.
Οι αντιλήψεις του διπλωμάτη-λογοτέχνη Γκολμπινώ γαι το Κρητικό ζήτημα (1864-1868)

5. Σακελλίων, Γιάννης Α.
Ένα γνωστό γαλλικό γράμμα του 1874 για το λιμάνι του Βόλου

6. Λουκάτος, Σπύρος Δ.
Ο ελληνικός πρωτο σοσιαλιστικός Τύπος, 1875 - 1912

7. Μιχαλόπουλος, Δημήτρης
Προσπάθειες για σύμπραξη Αλβανίας και κεμαλικής Τουρκίας.
Η μυστική συμφωνία του 1922

8. Βαγιακάκος, Δικαίος Β.
Η επίδρασις του δημοσίου και ιδιωτικού βίου εις τον σχηματισμόν των ελληνικών επωνύμων

9. Μουτσόπουλος, Νίκος Κ.
Νίκλι - Μουχλί

10. Πελαγίδης, Ευστάθιος
Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου: Νέα στοιχεία απο τα ελληνικά και βρεττανικά αρχεία
9.  Αναστασίου, Ιωάννης Ε.
Οι κοινότητες και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως γαι το ζήτημα της προίκας
19.  Γούναρης, Βασίλης Κ.
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ" : Απόπειρες αναδιοργάνωσης της ελληνικ΄ςη αλυτρωτικής δράσης κατά το 1908
33.  Νεράντζη - Βαρμάζη, Βασιλική
Ένας γαιοκρήμονας από τη Χαλκιδική στα τέλη του 14ου αιώνα
41.  Σκούρτης, Ιωάννης Α.
Οι αντιλήψεις του διπλωμάτη-λογοτέχνη Γκολμπινώ γαι το Κρητικό ζήτημα (1864-1868
49.  Σακελλίων, Γιάννης Α.
Ένα γνωστό γαλλικό γράμμα του 1874 για το λιμάνι του Βόλου
69.  Λουκάτος, Σπύρος Δ.
Ο ελληνικός πρωτο σοσιαλιστικός Τύπος, 1875 - 1912
93.  Μιχαλόπουλος, Δημήτρης
Προσπάθειες για σύμπραξη Αλβανίας και κεμαλικής Τουρκίας.
Η μυστική συμφωνία του 1922
109.  Βαγιακάκος, Δικαίος Β.
Η επίδρασις του δημοσίου και ιδιωτικού βίου εις τον σχηματισμόν των ελληνικών επωνύμων
151.  Μουτσόπουλος, Νίκος Κ.
Νίκλι - Μουχλί
239.  Πελαγίδης, Ευστάθιος
Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου: Νέα στοιχεία απο τα ελληνικά και βρεττανικά αρχεία

Add: 2021-11-02 12:14:23 - Upd: 2024-03-26 14:00:26