Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων
Η επιρροή της Σύμβασης Aarhus και του Ενωσιακού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-526-9
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 6/4/2023
€ 52.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
416 σελ.