Δίκαιο Εταιρικών Μετασχηματισμών
Ερμηνεία κατ' ' άρθρο του Ν 4601/2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-430-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 143.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
1288 σελ.
Add: 2021-10-01 16:46:07 - Upd: 2022-05-11 16:05:47