Το Άλλο Αντάρτικο
Πατριωτικές-Εθνικιστικές ομάδες δράσεις στην εποχή της κρίσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5593-03-2
Ήλεκτρον, Αθήνα, 9/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 332 σελ.
Σύντομη περιγραφή
...Το κοινό χαρακτηριστικό των δυναμικών εθνικών ομάδων δράσης είναι η χρήση της βίας για την επίτευξη των στόχων τους. Ως γνωστόν, στις σύγχρονες κοινωνίες, η βία αποτελεί μονοπώλιο των οργανωμένων πολιτειακών δομών, δηλαδή του κράτους· κάθε άλλη μορφή βίας.


Add: 2021-09-16 11:56:36 - Upd: 2022-09-01 17:09:13