Ὁ ποιητὴς διάγει ἐσώκλειστος
οἱ «τόποι» στὴν ποίηση τοῦ Κώστα Θ. Ριζάκη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6849-87-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 120 γρ., 52 σελ.

Add: 2021-09-06 10:44:36 - Upd: 2023-11-16 11:05:51