Αγγλικά των Επιστημών
Επιχειρησιακές Σπουδές 1-2 και Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-588-61-9
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2031
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 528 σελ.