Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-588-53-4
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2031
€ 72.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 984 σελ.