Κληρονομικό δίκαιο των εταιριών
Οι συνέπειες του θανάτου µέλους προσωπικής εταιρίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-825-8
Ελληνική, Νέα
€ 27.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, Book ‘app’ for iOS