Τα άυλα αγαθά στην πτώχευση
Συνθετική προσέγγιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μέσα στις διαδικασίες αφερεγγυότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-045-5
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 24/12/2022
€ 38.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
388 σελ.