Ελλάς
Λυρικό Δράμα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-08-0885-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/7/2022
€ 13.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 174 γρ, 62 σελ.
Περιγραφή

Διακόσια χρόνια μετά την έναρξη του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία το «θαύμα» που λέγεται ΕΛΛΑΣ εξακολουθεί να εντυπωσιάζει και να γοητεύει. Όχι μόνο τους απανταχού Έλληνες και Φιλέλληνες, αλλά και κάθε σκεπτόμενο άνθρω­πο που αναζητά το νόημα του «αγώνα» ως οικουμενική έν­νοια και αξία της ατομικής και συλλογικής ζωής.

Ο γνωστός πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και λογοτέ­χνης, Αντώνης Μακρυδημήτρης καταθέτει τη δική του συμ­βολή σε αυτό το επετειακό έτος εθνικής ανάτασης και αυτο­γνωσίας. Έτσι, στο λυρικό δράμα ΕΛΛΑΣ, συνώνυμο με το αντίστοιχο του σπουδαίου Άγγλου ποιητή P.B. Shelley, πηγή έμπνευσης του οποίου υπήρξε o αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, ο Χορός και τα πέντε κύρια πρόσωπα του έργου (Κοπέλα, Αγγελιαφόρος, Ελλάς, Αγωνιστής, Ποιη­τής) διαλέγονται και ψηλαφούν μέσα σε πέντε διαδοχικές πράξεις (Προοίμιο, Χρησμός, Μυθιστορία, Πομπή, Δέηση) τις κύριες συμβολικές στιγμές και το πνευματικό νόημα του «αγώνα» ως βαθύτερης αξίας του ελληνικού τρόπου ζωής και πολιτισμού.

Τούτο είναι κάτι πολύτιμο «για να μη θολώνει η μνήμη», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στον Πρόλογό του ο Νί­κος Κωνσταντόπουλος. «Κι αυτή η επέτειος βάζει μπροστά στην ελληνική κοινωνία και τη δημόσια πραγματικότητα τα διαχρονικά εκκρεμή προβλήματα: για τη γνώση της Ιστο­ρίας, την εσωτερίκευση της ιστορικής μνήμης και τη δημι­ουργική αξιοποίησή της ως στοιχείου συνοχής, ταυτότητας, ανάπτυξης και προόδου», προσθέτει ο ίδιος. Φανερώνεται, έτσι, η διαχρονική και ασίγαστη σημασία της σολωμικής πα­ρακαταθήκης (από τον Κρητικό), που τάσσεται ως προμε­τωπίδα στο έργο: «Κι ετάραζε τα σπλάχνα μου ελευθεριάς ελπίδα/ Κι εφώναζα: ὦ θεϊκιά κι όλη αίματα πατρίδα». Το βι­βλίο κοσμείται στο εξώφυλλό του με σύνθεση του γνωστού γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη, που συλλαμβάνει εικαστικά τη σολωμική κραυγή.

Με την έκδοση αυτή, συνοπτική ως προς το δέμας, αλλά ου­σιαστική ως προς το πνεύμα, οι Εκδόσεις Ι. Σιδέρης εορτά­ζουν τα 130 χρόνια διαρκούς λειτουργίας τους και συμβάλ­λουν με τον δικό τους τρόπο στη σπουδαία εθνική επέτειο.