Εισαγωγή στη Βυζαντινή σφραγιδογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6736-31-5
Κανάκη, ΑΘΗΝΑ, 7/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.66 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 136 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η Βυζαντινή Σφραγιδογραφία είναι ένας κλάδος της ιστορικής επιστήμης συγγενής προς τη Νομισματική. Αντικείμενο της μελέτης της είναι οι μολύβδινες σφραγίδες ή μολυβδόβουλλα που παρήχθησαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά τους Βυζαντινούς αιώνες (4ος-15ος αιώνας).
Περιγραφή

Η Βυζαντινή Σφραγιδογραφία είναι ένας κλάδος της ιστορικής επιστήμης συγγενής προς τη Νομισματική. Αντικείμενο της μελέτης της είναι οι μολύβδινες σφραγίδες ή μολυβδόβουλλα που παρήχθησαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά τους Βυζαντινούς αιώνες (4ος-15ος αιώνας). Ο επιστημονικός αυτός κλάδος έχει λάβει μεγάλη ανάπτυξη όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και -κυρίως- διεθνώς. Η ανάπτυξη αυτών των σπουδών οφείλεται στο γεγονός ότι η μελέτη των σφραγίδων παρέχει στους ιστορικούς σημαντικές πληροφορίες που δεν παρέχονται από άλλες πηγές και σχετίζονται με την προσωπογραφία, τη δημόσια διοίκηση, τις κοινωνικές σχέσεις και τα οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα, την ιστορική γεωγραφία, την πολιτική και στρατιωτική οργάνωση της Αυτοκρατορίας, αλλά και την εκκλησιαστική προσωπογραφία και εκκλησιαστική διοίκηση. Επίσης παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τη γλώσσα και την τέχνη.
Η Εισαγωγή αυτή σκοπεύει να δώσει τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται κάποιος που θα θελήσει να ασχοληθεί με το αντικείμενο της Βυζαντινής σφραγιδογραφίας, προκειμένου να μπορέσει να περιγράψει, να αναγνώσει, να χρονολογήσει, και να εκδώσει βυζαντινές σφραγίδες, και ταυτόχρονα προσφέρει μία ευρεία Βιβλιογραφία για όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί περισσότερο και να εμβαθύνει στον κλάδο αυτόν.