Πρακτική Εφαρμογή Ποινικής Δικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-407-1
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 29/12/2022
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
488 σελ.