Η αξίωση προς αποζημίωση
στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-385-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
840 σελ.
Add: 2021-06-16 18:42:41 - Upd: 2022-05-09 11:58:04