Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Θεωρία και έρευνα
Επιστημονική επιμέλεια: Ζάγκος, Χρήστος Δ. || Θάνος, Θεόδωρος Β.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-2236-7
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 4/11/2022
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 525 σελ.
Περιγραφή
Περιγραφή

Ο παρών συλλογικός τόμος περιλαμβάνει ερευνητικά κείμενα γραμμένα από καταξιωμένους Έλληνες κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης αλλά και από νέους ερευνητές. Επιχειρεί να συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα αφενός στη θεωρία να εμπλουτίζεται από την εμπειρική έρευνα, χωρίς να αποτελεί μια «απλή εφαρμογή», και αφετέρου «στις επιστημονικές μεθόδους να ενσωματώνονται στον στοχασμό, χωρίς να περιστέλλονται σε αρχές/αντικείμενα του στοχασμού».

Επιχειρείται μια «ολιστική», θα μπορούσε να πει κανείς, προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης, με την παρουσίαση όλων των πλευρών/σταδίων και «όρων»/αρχών «παραγωγής» της: θεωρία, υποθέσεις, μεθοδολογία, έρευνα, αποτελέσματα, θεωρητική αναπλαισίωση των αποτελεσμάτων και «νέα» γνώση / εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας γνώσης. Η σύνθετη αυτή παρουσίαση έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κριτική προσέγγιση της γνώσης. Ο ανά χείρας συλλογικός τόμος αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες: 1) Κοινωνιολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 2) Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες, 3) Κοινωνιολογία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 4) Εκπαίδευση και αγορά εργασίας, 5) Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών πρακτικών και 6) Κοινωνιολογία των ΤΠΕ.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Δημοκρατία και παιδαγωγικά δικαιώματα: Επανεξετάζοντας τη θεωρία του Bernstein μετά την «κριτική των δικαιωμάτων»
Δημοκρατικές αξίες, λαϊκισμός και εκπαίδευση
Η διαδρομή της Κοινωνιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Συμβολή σε μια κοινωνιοανάλυση της ελληνικής κοινωνιολογίας
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ως ένα εργατικό δυναμικό ευκαιρίας: Οι διαστάσεις και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός διαχρονικού φαινομένου
Διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση: Κοινωνική κινητικότητα ή κοινωνική αναπαραγωγή;
Παράγοντες διαμόρφωσης «habitus» κοινωνικής ευημερίας εφήβων σε Κύπρο και Ελλάδα στην εποχή του COVID-19: Μια συγκριτική προσέγγιση
Η μαθητική διαρροή στην Ελλάδα: Εμπειρική μελέτη στον νομό Ηλείας
Κοινωνικό προφίλ φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
Η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα και η αναπαραγωγή των ανισοτήτων: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση
Κριτικές ματιές στις τέχνες: Κοινό, εκδημοκρατισμός και πολιτισμικό κεφάλαιο
Ο ρόλος των πολιτικών διασφάλισης ποιότητας στους μετασχηματισμούς της διακυβέρνησης της ανώτατης εκπαίδευσης: Ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης
Οι στάσεις φοιτητριών και φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου απέναντι σε εκφάνσεις του ρατσιστικού φαινομένου
Η ακαδημαϊκή επιτυχία στο ελληνικό πανεπιστήμιο
Σχέση κατάρτισης και αγοράς εργασίας: Η περίπτωση των καταρτιζόμενων στα ΔΙΕΚ Νοτίου Αιγαίου
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
Εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί και εργασιακοί παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία: Αξιοποιώντας τα δεδομένα της διεθνούς έρευνας PIAAC για την Ελλάδα
Γονικές στρατηγικές μαθητών Ημερήσιων Λυκείων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των παιδιών τους
Σχολική ιστορική γνώση, ιεραρχήσεις και μετασχηματισμοί: Κριτική ανάλυση ενός προγράμματος τοπικής ιστορίας και κινηματογραφικής δημιουργίας στο σχολείο
Το δικαίωμα στην ενιαία εκπαίδευση και οι κοινωνικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια ερευνητική προσέγγιση
Παραμέληση παιδιών: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση του φαινομένου στην Ελλάδα
Ρωγμές και πειραματισμοί στη μαθηματική εκπαίδευση για μια ανοιχτή δημοκρατική πολιτειότητα των κοινών
Eπιλογές και απόψεις γονέων ως προς τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών: Μια μελέτη υπό το πρίσμα της θεωρίας της διάκρισης του Pierre Bourdieu
Πανοπτισμός – Ψηφιακή εποπτεία: Πώς αντιλαμβάνονται τα νήπια την έννοια της παρακολούθησης