Το επιτελικό κράτος
Συνταγματική διαρρύθμιση και συνέπειες του Ν 4622/2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-378-4
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 28/11/2022
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.