Αι ηρωΐδες της Ελληνικής Επαναστάσεως
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5254-99-5
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 11/10/2022
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 532 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ἡ ἱστορία δέν εἷχε ποτέ ἀσχοληθῆ εἰδικῶς μέ τάς Ἡρωΐδας. Ὀλίγος λόγος ἐγίνετο περί αὐτῶν, καί αἱ πλεῖσται παρέμενον ἄγνωστοι, ἤ ἐντελῶς συγκεχυμέναι μορφαί. Κανείς ἐν Ἑλλάδι δέν ἐφαίνετο νά ἐνδιαφέρεται ἰδιαιτέρως διά τάς γυναῖκας