Γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια πρώτη αποτύπωση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84984-5-7
Ελληνική, Νέα
€ 0.01 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
90 σελ.
Περιγραφή

Καινοτομία, Επιχειρήσεις, Στατιστική Έρευνα, Δείκτες Καινοτομίας, Καινοτομία Προϊόντος, Καινοτομία Διαδικασίας, Οργανωσιακή Καινοτομία, Καινοτομία Μάρκετινγκ, Περιφερειακή Ανάπτυξη