Κώδικας Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.
Κώδικας Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας
Υπό έκδοση
ISBN: 978-618-84704-5-3
Ατρειδών Κύκλος, ΑΘΗΝΑ, 6/2021
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 300 γρ, 168 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Κωδικας Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας