Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-327-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
176 σελ.

Add: 2021-03-08 17:08:16 - Upd: 2023-03-15 11:39:21