Νομικά Κείμενα Ξένων Γλωσσών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-189-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
584 σελ.

Add: 2021-02-22 12:50:45 - Upd: 2023-03-15 11:39:21