Θεμελιώδεις Αρχές Αναλυτικής Χημείας
Fundamentals of Analytical Chemistry (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5295-03-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 137.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 1008 σελ.
Add: 2021-02-22 11:41:16 - Upd: 2022-04-13 15:17:42