Μουσική αγωγή
διαθεματικότητα & συναισθηματική εκφραστικότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9511-81-0
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 160 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Στη συναισθηματική εκφραστικότητα και στη διαθεματική προσέγγιση, μέσω  της διδασκαλίας της μουσικής, αποσκοπεί η συγγραφή αυτού του βιβλίου, επιδιωκόμενο δε είναι ο συνδυασμός και η εύρεση κοινών εννοιών ή όρων της μουσικής με τη γλώσσα, μέσω της λογοτεχνίας και εν μέρει των εικαστικών.

Από την πολυετή ενασχόλησή μου με τη μουσική διδασκαλία στην εκπαίδευση, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η μουσική, εκτός από αισθητική εμπειρία και καλλιτεχνική δεξιότητα, είναι και ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης και πρόκλησης συναισθημάτων. Αναρωτήθηκα εάν η μουσική, ως μέσον αγωγής, λειτουργεί ενοποιητικά ανάμεσα στα θεωρητικά και στα θετικά μαθήματα και κατά πόσον μπορούν να λειτουργήσουν ως συνοδοιπόροι. Ο προβληματισμός και ο πειραματισμός μου αφορά στην ενιαιοποίηση αυτών και στο πώς αυτά τα δύο μπορούν να διδαχτούν στους μαθητές, με τρόπους που να ξεδιπλώνουν τη φαντασία τους, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και να τους δίνουν τη δυνατότητα να εκφράζονται συναισθηματικά.

Η σχέση της μουσικής με τον λόγο υφίσταται από την Αρχαιότητα, όπως την συναντάμε στο αρχαιοελληνικό «λέγειν» και «άδειν», που στον Όμηρο έχει ακριβώς το ίδιο νόημα: «Μήνιν άειδε Θεά….» και «Άνδρα μοι έννεπε Μούσα….» (Γιαννόπουλος, 2000).