Διοίκηση ποιοτικών υπηρεσιών στην αναψυχή, στα events, στον τουρισμό και στα σπορ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5036-61-4
Ελληνική, Νέα
€ 26.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 384 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στην κατανόηση των θεωριών που αφορούν την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και η ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διαθέσιμων εργαλείων και των τεχνικών διαχείρισης υπηρεσιών στους τομείς της αναψυχής, των events, του τουρισμού και του αθλητισμού (LETS).

Επιδιώκεται να παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο των πρακτικών που εφαρμόζονται, καθώς και συγκεκριμένα εμπειρικά παραδείγματα στη διαχείριση της ποιότητας υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης πελατών. Μελέτες περίπτωσης και πλαίσια με συγκεκριμένα θέματα που εμπεριέχονται σε όλο το εύρος του βιβλίου παρέχουν πλούσιο υλικό από ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και οργανισμών της βιομηχανίας LETS.

Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ορισμένες ερωτήσεις για προβληματισμό καθώς και με προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. Μια εκτεταμένη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος κάθε κεφαλαίου αποσκοπεί στο να υπενθυμίζει στον αναγνώστη το εύρος της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Στο βιβλίο έχουν συμπεριληφθεί οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ακαδημαϊκή έρευνα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει τα βήματα που έχουν γίνει τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στη λειτουργία του κλάδου, αλλά επίσης επισημαίνει τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί LETS καθώς καλούνται να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα μιας δυναμικά εξελισσόμενης βιομηχανίας.