ΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7914-45-3
Δέλτος, ΑΘΗΝΑ, 9/2020
Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 20 εκ, 510 γρ, 160 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Το "τετράδιο ασκήσεων" αποτελεί συμπλήρωμα του βιβλίου "Οδός Γραμματικής". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το βασικό βιβλίο ή και ανεξάρτητα.
Περιγραφή

Το "τετράδιο ασκήσεων" αποτελεί συμπλήρωμα του βιβλίου "Οδός Γραμματικής". Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το βασικό βιβλίο ή και ανεξάρτητα. Είναι εργαλείο εξάσκησης στα πιο σημαντικά γραμματικά φαινόμενα της Ελληνικής γλώσσας, τόσο για εκείνον που μαθαίνει τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα, όσο και για τον διδάσκοντα που αναζητά υλικό στο οποίο οι μαθητές του μπορούν να εφαρμόσουν τη θεωρία.
Η οργάνωση των κεφαλαίων είναι αντίστοιχη με το βασικό βιβλίο και η αρίθμηση των επί μέρους κατηγοριών του κάθε κεφαλαίου αντιστοιχεί στην αρίθμηση όπως αυτή εμφανίζεται στο βιβλίο. Ωστόσο, η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την ανεξάρτητη χρήση του τετραδίου ασκήσεων και τον συνδυασμό του με εγχειρίδια εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης.
Οι ασκήσεις έχουν ποικιλία και εύρος (π.χ. συμπλήρωση κενών σε προτάσεις ή μικρά κείμενα, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, μετατροπών, ελεύθερης παραγωγής κ.ά.), που κάνουν την εξάσκηση των γραμματικών φαινομένων δημιουργική και ευχάριστη.