Στοιχεία Σχεδιασμού Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9427-89-0
Gotsis Εκδόσεις, Πάτρα, 12/2020
Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 14/6/2022
€ 110.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 722 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα αποσκοπεί στο να αποτελέσει, καταρχάς, βοήθημα των φοιτητών/τριών που παρακολουθούν τα προπτυχιακά μαθήματα: «Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις» και «Έργα Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων», τα οποία διδάσκονται στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αντίστοιχα. Διαρθρώνεται σε δώδεκα κεφάλαια, καλύπτοντας βασικά θέματα υδραυλικής μηχανικής, αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης βάσει των κείμενων κανονιστικών διατάξεων, θέματα υδραυλικής επίλυσης και διαστασιολόγησης τμημάτων δικτύων και εφαρμογής αυτών μέσω αναλυτικών παραδειγμάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα σχεδιασμού και κατασκευαστικής μόρφωσης τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιπλέον, παρουσιάζονται και ειδικότερα σχεδιαστικά θέματα πρακτικής αξίας, με σκοπό να καλυφθούν και οι ανάγκες των Μηχανικών που καταπιάνονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την κατασκευή, ή την επίβλεψη έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. Το σύγγραμμα ολοκληρώνεται με την παράθεση μίας εκτενούς λίστας συγκεντρωτικών ερωτήσεων κατανόησης, με σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη με τις παρατιθέμενες έννοιες και αρχές σχεδιασμού.