Κατανόησης αφηρημένων εννοιών tests abstract reasoning
Πώς να αριστεύσετε στους διαγωνισμούς ΕΕ EPSO, ΑΣΕΠ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5272-06-7
Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
220 σελ.
Περιγραφή

Το ανά χείρας βιβλίο περιλαμβάνει ένα πλήθος από τέτοιες ερωτήσεις που αποβλέπουν στην αξιολόγηση της ικανότητάς μας να σκεφτόμαστε λογικά και να κατανοούμε τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών που περιλαμβάνουν μόνο διαγραμματικά ή οπτικά στοιχεία (φιγούρες, εικόνες και σχήματα) κι όχι γλωσσικά ή αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες.
Στο 6ο Μέρος του Βιβλίου περιέχονται Ασκησάρια Προσομοίωσης των επίσημων εξετάσεων της EPSO και των Κυβερνητικών Εξετάσεων Κύπρου και Τραπεζών με τεστ Κατανόησης Αφηρημένων Εννοιών (ABSTRACT REASONING TESTS). Η δουλειά μας δηλαδή είναι να αποκωδικοποιούμε έννοιες και πληροφορίες που περιέχονται σε εικόνες και διαγράμματα.
Κάθε σειρά φιγουρών συνοδεύεται από 4 έως 5 Ερωτήσεις Κατανόησης με εικόνες, εκ των οποίων πρέπει να βρείτε τη Σωστή (Σύστημα Πολλαπλής Επιλογής). Στο τέλος κάθε Ερωτηματολογίου μπορείτε να βρείτε τις Απαντήσεις και σε ορισμένες δύσκολες ερωτήσεις τα Σχόλιά τους.
Μετά τις Απαντήσεις ακολουθεί ένας Πίνακας Αυτό-αξιολόγησης, με το οποίο μετράμε τις επιδόσεις μας. Τα Τεστ είναι χρονομετρημένα. Διάρκεια κάθε ερώτησης είναι 1 λεπτό.