Πλάτων. Ψυχή και (π)οίηση. Διαλεκτική των αντιθέτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-612-328-3
Γρηγόρη, 1/2021
Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 19 εκ, 94 σελ.