Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-83795-7-2
Forin Σταματόπουλος, Αθήνα, 6/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 3,000 γρ, 2112 σελ.
τ. 2
Περιγραφή
  • Πλήρης κωδικοποίηση του ΚΦΕ (ν.4172/2013)
  • Αναλυτική θεματική ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση - Απάντηση 
  • Βασικές έννοιες και επισημάνσεις σε κάθε άρθρο με παραδείγματα 
  • Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες και σχετική Νομολογία
  • Συνδυαστική ανάλυση με ΕΛΠ, ΚΦΔ και ΦΠΑ
  • Αναλυτικό αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο
  • Ενημερωμένο μέχρι και το Μάιο 2020