Λεξικό Προφοράς Της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-597-252-3
Λεξίτυπον, Αθήνα, 2020
Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 570 γρ, 442 σελ.
Περιγραφή

Το έργο που κρατάτε στα χέρια σας -αποτέλεσμα επίπονης και εκτεταμένης μελέτης- από την πρώτη του έκδοση, υπήρξε και παραμένει το μοναδικό σύ`γγραμμα που καταπιάνεται αποκλειστικά με τη φθο`γγολογική απόδοση των λέξεων της γλώσσας μας, καθώς και ενός μεγάλου ό`γκου δανείων-α`ντιδανείων που χρησιμοποιούμε σε αυτήν. Στόχος του η αποσαφήνιση-δι’αφύλαξη της ορθής προφοράς και η καταπολέμηση της κακοφωνίας που στις μέρες μας μαστίζει τη γλώσσα.

Το παρόν Λεξικό αποτελεί φυσική συνέχεια της «Αγωγής του Προφορικού Λόγου – Η Προφορά της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας», γι’ αυτό και η απόδοση των λέξεων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις θέσεις που δι`ατυπώνουμε σε αυτήν μας τη μελέτη.

Η επιλογή των λέξεων δεν έγινε τυχαία, αλλά με κριτήρια ουσι’αστικά, δηλ. σύμφωνα με αυτές που προφέρο`νται δι’αφορετικά απ’ ό,τι γράφο`νται (π.χ. γράφουμε: βαριά αλλά λέμε: βαργιά), με συνέπεια, πολλές φορές, να ενεδρεύει ο κίνδυνος του λάθους στην προφορά (π.χ.: μανιακόςσυγκεντρώνοντας, αντί των ορθών μανι’ακόςσυ`γκε`ντρώνο`ντας).

Το Λεξικό αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσι’άζεται ο πρότυπος -για τη γλώσσα μας- τρόπος αποσαφήνισης της προφοράς, που συστήσαμε το 1997 στην Αγωγή του Προφορικού Λόγου, και στο δεύτερο, αυτός που εισηγούμαστε στο υπόμνημά μας να ισχύσει στο γραπτό λόγο, με την πλήρη αξιοποίηση του τόνου και της αποστρόφου.

Χωρίς να δι’εκδικούμε το αλάθητο, ευελπιστούμε το εγχείρημά μας αυτό -όχι απλώς να έχει χρηστικό χαρακτήρα- αλλά να αποτελέσει κίνητρο για ακόμη περισσότερες μελέτες, ενέργειες και αναφορές, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αξία του παραμελημένου Προφορικού Λόγου, η μουσικότητά του, η ηχητική και εννοιολογική του συνάφεια και ακρίβεια, η δύναμη, η τελειότητα και ο ατελεύτητος γλωσσικός πλούτος της Ελληνικής.

https://www.lexitipon.gr/product/580/lexiko-proforas-tis-koinis-neoellinikis-glwssas.html