Ανδρέας Κάλβος. Έργα, Τόμος Γ' (Ποικίλα)
Επιστημονική επιμέλεια: Αρβανιτάκης, Δημήτρης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-476-276-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 784 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Ο τόμος, ο οποίος εντάσσεται στη συνολική έκδοση των Έργων του Ανδρέα Κάλβου, περιλαμβάνει ποικίλα κείμενα, ενδεικτικά του εύρους των δραστηριοτήτων του ποιητή, συνδεόμενα κατά κύριο λόγο με την πρώτη και τη δεύτερη διαμονή του στο Λονδίνο και δευτερευόντως με την Κέρκυρα και το περιβάλλον της Ιονίου Ακαδημίας: η σύνταξη μιας ιταλικής γραμματικής (στο πλαίσιο των Italian Lessons), η σύνταξη μιας γραμματικής και ενός λεξιλογίου της νέας ελληνικής (στο πλαίσιο της Harmonical Grammar), οι μεταφράσεις εκκλησιαστικών κειμένων της Αγγλικανικής εκκλησίας (Βιβλίον των δημοσίων προσευχών, Περί δογμάτων, διοικήσεως και ιερουργιών της Αγγλικής εκκλησίας, Ποία η κατά τους αρχαίους κυριαρχία του Πάπα), καθώς και η μετάφραση του Περί του διαφορικού λογισμού.

Τα δημοσιευόμενα κείμενα, συνοδευόμενα από τεκμηριωμένα εισαγωγικά κείμενα και αναλυτικό σχολιασμό, αναδεικνύουν ένα διαφορετικό πρόσωπο του Ανδρέα Κάλβου, συντελώντας στην πληρέστερη κατανόηση της διανοητικής συγκρότησης, των ευρύτερων προβληματισμών και της μακράς πνευματικής πορείας του ποιητή.

Κείμενα: Δημήτρης Δ. Αρβανιτάκης, Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου, Νίκος Κ. Κουρκουμέλης, Γιάννης Ξούριας

Add: 2020-11-13 13:19:42 - Upd: 2021-04-01 16:50:11