ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΤΟΜΟΣ Β΄
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-200-011-3
Τα Νέα, 10/2020
Ελληνική, Νέα
€ 1.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
256 σελ.