Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος
Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-993-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 307.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.