Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος
Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-993-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 307.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
1392 σελ.

Add: 2020-10-12 16:39:08 - Upd: 2023-03-15 11:39:21