Αρχεια και Δίκαιο
Προσωπικά Δεδομένα-Πνευματική Ιδιοκτησία - Πολιτιστική κληρονομιά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-000-4
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.