Το νέο δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων
Ν 4679/2020
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-062-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.
Add: 2020-10-12 15:47:01 - Upd: 2022-04-19 16:27:55