Γλώσσα και ειδική αγωγή 
Ψυχογλωσσική προσέγγιση
Επιστημονική επιμέλεια: Ανδρέου, Γεωργία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6700-92-7
Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 238 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί τη σύνδεση της γλώσσας με την ειδική αγωγή μέσω των πορισμάτων της επιστήμης της Ψυχογλωσσολογίας.
Η γλώσσα είναι μια μορφή επικοινωνίας που διακρίνεται από κάθε άλλη μορφή χάρη σε ειδικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η δημιουργικότητα, η περίπλοκη δομή και το πλούσιο περιεχόμενο, τα οποία εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και την ενότητά της. Είναι η πιο καθαρή απόδειξη των νοητικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου είδους. Δημιουργεί δεσμούς μεταξύ γονέων και παιδιών, επιτρέπει την εξωτερίκευση σκέψεων και προθέσεων και τη μεταφορά γνώσης και συναισθημάτων.
Η ανάπτυξη του λόγου, από τη φύση της, είναι πολύπλοκη διαδικασία, η οποία όμως στα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά ολοκληρώνεται επιτυχώς αφενός με την απαραίτητη προσπάθεια εκ μέρους των ιδίων και αφετέρου με την κατάλληλη καθοδήγηση εκ μέρους των δασκάλων τους. Για τα παιδιά όμως με ειδικές ανάγκες η κατάκτηση της γλώσσας αποτελεί μία κοπιώδη διαδικασία και απαιτείται πιο έντονη προσπάθεια εκ μέρους των ιδίων και των εμπλεκομένων στη διδασκαλία τους καθώς και ιδιαίτερη εκπαίδευση για να ολοκληρωθεί ή να βελτιωθεί η ανάπτυξη του λόγου τους.
Είναι απαραίτητο λοιπόν όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες, όπως η οικογένεια, ο κοινωνικός περίγυρος και το σχολείο, να συμβάλουν με τον τρόπο τους στην ανάπτυξη του λόγου και την εκμάθηση της γλώσσας από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διότι η γλώσσα αποτελεί το όχημα για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην κοινωνία. Η γλωσσική λειτουργία άλλωστε συμβάλλει στη διανοητική άνοδο και αποτελεί ολοκλήρωση των προδιαγραφών του ανθρώπινου είδους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να βοηθηθούν με κάθε τρόπο έτσι ώστε να φτάσουν ή έστω να προσεγγίσουν αυτή την ολοκλήρωση