Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων
Μία πληρέστατη μελέτη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-84914-2-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 650 σελ.
Περιγραφή

Το περιεχόμενο του βιβλίου, εκτός από πρακτικά θέματα όπως είναι η σύνταξη ενός δελτίου τύπου, τα έγγραφα, οι επαγγελματικές επιστολές και άλλα, εμπεριέχει λεπτομέρειες των θεμάτων που άπτονται άμεσα και έμμεσα με τις Δημόσιες Σχέσεις όπως, πλήρη οδηγό γλώσσας σώματος και ενδυματολογικής συμπεριφοράς, ορολογία φιλοσοφικών εννοιών, λεξιλόγιο ορολογίας του Μάνατζμεντ, αναφορά των κοινωνικοπολιτικών κινημάτων και πλήρες κεφάλαιο σχετικό με την διοίκηση επιχειρήσεων. Λεπτομέρειες οι οποίες συναντώνται στην επικοινωνιακή καθημερινότητα του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων καθώς και του Μάνατζερ (Διευθυντή-Προϊστάμενου) ο οποίος πρέπει να τις γνωρίζει.

Σχετιζόμενα προϊόντα