Νομοθεσία καλλυντικών προϊόντων και επαγγελματικό δίκαιο αισθητικού και συγγενικών επαγγελμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-658-023-9
Ελληνική, Νέα
€ 20.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
160 σελ.
Περιγραφή

Νομοθεσία καλλυντικών προϊόντων και επαγγελματικό δίκαιο αισθητικού και συγγενικών επαγγελμάτων

Το νομικό σύγγραμμα «Νομοθεσία Καλλυντικών Προϊόντων και Επαγγελματικό Δίκαιο του Αισθητικού και συγγενικών επαγγελμάτων (Δημόσιο-Ιδιωτικό)» εμπεριέχει δύο τμήματα:
Πρώτον, επιχειρεί μία επισκόπηση των κυριότερων σημείων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας των καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που καλύπτει ένα υπάρχον κενό στη βιβλιογραφία.
Δεύτερον, εξετάζει ενδελεχώς τα νομικά ζητήματα που άπτονται του Επαγγελματικού Δικαίου του αισθητικού και συγγενικών, πλην μη ταυτόσημων, επαγγελμάτων: το νομικό πλαίσιο των σπουδών της, τη διαφοροποίηση ή και σύγκλιση ιατρικής και «αισθητικής πράξης», τα θέματα της ευθύνης και δεοντολογίας, της άσκησης του επαγγέλματος του αισθητικού-κοσμητολόγου και των συγγενικών επαγγελμάτων.
Γραμμένο με απλό, αλλά συνάμα επιστημονικό ύφος, καλύπτει τον συγκεκριμένο παραμελημένο βιβλιογραφικά χώρο και απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες (νομικούς, δικηγόρους, κοσμητολόγους, φαρμακοποιούς, αισθητικούς, ιατρούς, νοσηλευτές, χημικούς, τοξικολόγους, spa therapists κ.λπ.) που ασχολούνται με τη νομοθεσία της Αισθητικής Επιστήμης και της Κοσμητολογίας. Περιέχει επαρκείς παραπομπές προς περαιτέρω αναζήτηση, ενώ δεν αρκείται στην παράθεση ετοίμων απαντήσεων, παρά προωθεί τον επιστημονικό διάλογο σε αμφίσημα ζητήματα.