Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-9153-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
496 σελ.
Περιγραφή

Νέα, αναμορφωμένη έκδοση, εμπλουτισμένη με ανεπτυγμένα θἐματα έκθεσης καθώς και Κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν τις νέες οδηγίες για την αξιολόγηση στο Γυμνάσιο.

Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2020-09-25 09:44:26 - Upd: 2021-07-22 14:52:24