Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 2002-2016 (Web of science)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5355-15-9
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
136 σελ.