Εθνογραφίες Μετάβασης
Ηγεμονισμός- Ετεροτοπικότητα-Αστικοποίηση-Εκδυτικισμός. 5+1 ερμηνευτικά κείμενα για τη μουσική και τον χορό από επιτόπια έρευνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5306-74-8
Σταμούλης Αντ., Θεσσαλονίκη, 7/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.62 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 450 σελ.
Add: 2020-07-07 06:28:09 - Upd: 2021-02-09 16:55:13