Γεωχωροπληροφορική Τοπογραφία, 2η Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-653-2
Τζιόλα, 4/2020
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 81.21 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 704 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή – Ιστορικό, Συστήματα Αναφοράς Προβολές, Τοπογραφικά Όργανα και Γεωμετρία Συντεταγμένων, Συμβατική Κατασκευή Τοπογραφικού Χάρτη, Σχεδίαση και αναπαραγωγή θεματικού χάρτη, Ψηφιακή Τοπογραφία – ΓΣΠ – GIS, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (ΨΜΕ) ή Digital Terrain Models (DTM) Ψηφιακά Υψομετρικά Μοντέλα (ΨΥΜ) ή Digital Elevation Models (DEM), Τοπογραφία και Σύστημα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (ΣΠΕΘ) ή Global Navigation Satellite System (GNSS) ή Global Positioning System (GPS), Τοπογραφία με μεθόδους φωτογραμμετρίας, Τοπογραφία με μεθόδους τηλεπισκόπησης, Τοπογραφία με νέες τεχνολογίες, Τοπογραφία με Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ – UAS – Drones), Τοπογραφία με μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων, Τοπογραφία και Χωρική Ανάλυση, Τοπογραφία και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Η/Υ