Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 6η Έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-807-9
Τζιόλα, 5/2020
6η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 72.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 664 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Κεφάλαιο 1: Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ένα Εργαλείο Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, Κεφάλαιο 2: Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη, Κεφάλαιο 3: Κοινωνικά Πλαίσια και Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη, Κεφάλαιο 4: Ατομικές Διαφορές, Κεφάλαιο 5: Κοινωνικοπολιτισμική Διαφορετικότητα, Κεφάλαιο 6: Μαθητές με Ιδιαιτερότητες, Κεφάλαιο 7: Συμπεριφορικες και κοινωνικογνωστικές Προσεγγίσεις, Κεφάλαιο 8: Η Προσέγγιση Επεξεργασίας Πληροφοριών, Κεφάλαιο 9: Σύνθετες γνωστικές διεργασίες , Κεφάλαιο 10: Κοινωνικές Κονστρουκτιβιστικες Προσεγγίσεις, Κεφάλαιο 11: Μάθηση και Νόηση στα Γνωστικά Αντικείμενα, Κεφάλαιο 12: Σχεδιασμός, Διδασκαλία  και Τεχνολογία, Κεφάλαιο 13: Κίνητρα, Διδασκαλία και Μάθηση, Κεφάλαιο 14: Διαχείριση Σχολικής Τάξης, Κεφάλαιο 15: Σταθμισμένα Τεστ και Διδασκαλία, Κεφάλαιο 16: Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση της Τάξης.