Ειδικές Διαδικασίες κατά τον ΚΠολΔ
2η έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-107-0
Ελληνική, Νέα
€ 55.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
616 σελ.