Το Δίκαιο της Διαμεσολάβησης
Ερμηνευτική προσέγγιση Ν 4640/2019
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-080-6
Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1 σελ.