Ο Απόστολος Παύλος: 1950 χρόνια από το μαρτύριό του
Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου
Επιστημονική επιμέλεια: Δεσπότης, Σωτήριος Σ. || Κονταλή, Αθηνά Ν.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-86522-2-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
160 σελ.