Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-781-3
Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
576 σελ.